(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 02/10/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước.

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: 673 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là:

- 07 lóng gỗ tròn Cầy, khối lượng 13,830 m3

- 11 lóng gỗ Dái ngựa, khối lượng 14,928 m3

- 01 lóng gỗ tròn Vàng vè, khối lượng 2,285 m3

(Có danh dách chi tiết kèm theo)

Địa chỉ tài sản: Tài sản được cất giữ tại Hạt kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập – Phước Long.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do Chi cục Kiểm lâm tình Bình Phước chuyển giao để đấu giá.

Tài sản trên được tổ chức đấu giá chung 01 gói (lô)

4/ Tổng giá khởi điểm: 70.709.832 đồng (Bảy mươi triệu, bảy trăm lẻ chín ngàn, tám trăm ba mươi hai đồng)

5/ Tiền đặt trước là: 20% trên giá khởi điểm của tài sản. Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 20/10 (đến 17h 00 phút). Tuy nhiên người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm bằng văn bản.

6/ Tiền hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ/1hs

7/ Phương thức đấu giá: trả giá lên.

8 / Hình thức đấu giá: bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 03 vòng. Bước giá: 01% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu.

9/ Thời gian địa điểm cung cấp và tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 06/10/2020 đến 17h 00 phút ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

10/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 14/10/2020 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Đà (0962890895)

11/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 06/10/2020 đến 17h 00 phút ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính). Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

12/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 23/10/2020 tại tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

13/ Đối tượng tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có quyền tham gia đấu giá. Trừ các trường hợp người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

14/ Điều kiện tham gia:

- Đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành

- Giấy nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh, CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức)

- Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/HC của người đăng ký tham gia hoặc của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) đối với cá nhân.

- Cam kết xem tài sản (nếu có)

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

Ngày 23/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 23/10/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 3