(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

(V/v đấu giá QSD đất ở tại khu QHDC xã Cát Minh huyện Phù Cát)

1. Tài sản đấu giá: 24 lô đất ở thuộc khu QHDC năm 2019, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, cụ thể:

- 07 lô Điểm số 1: Khu QHDC thôn Đức Phổ 1.

- 04 lô Điểm số 2: Khu QHDC thôn Xuân An.

- 07 lô Điểm số 4: Khu QHDC thôn Gia Thạnh (Phía Tây khu thể thao xã).

- 06 lô Điểm số 5: Khu QHDC thôn Gia Thạnh (Phía Đông khu thể thao xã).

2. Diện tích, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá của từng lô đất. (kèm theo bảng kê chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất ở ngày 18/9/2020 xã Cát Minh huyện Phù Cát).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá:

Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá tại Khu QHDC năm 2019, xã Cát Minh, huyện Phù Cát, Bình Định gồm: Điểm số 1: Khu QHDC thôn Đức Phổ 1; điểm số 2: Khu QHDC thôn Xuân An; điểm số 4: Khu QHDC thôn Gia Thạnh (Phía Tây khu thể thao xã) và điểm số 5: Khu QHDC thôn Gia Thạnh (Phía Đông khu thể thao xã). Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát hoặc tại UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/10/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/10/2020, tại UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/10/2020 đến khi kết thúc tại Hội trường UBND xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

6. Bước giá: Là mức chênh lệch của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề, cụ thể:

* Các lô đất có giá khởi điểm từ 100 đến dưới 200 triệu đồng, có bước giá là 6 triệu đồng.

* Các lô đất có giá khởi điểm từ 200 đến dưới 300 triệu đồng, có bước giá là 9 triệu đồng.

* Các lô đất có giá khởi điểm từ 300 đến dưới 400 triệu đồng, có bước giá là 12 triệu đồng (có bảng kê chi tiết kèm theo).

- Tại vòng 1 (vòng bỏ phiếu gián tiếp) của cuộc đấu giá, người tham gia đấu giá bắt buộc phải trả giá và trả giá tối thiểu bằng giá khởi điểm hoặc trả giá khởi điểm + bước giá nhưng phải trả tròn bước giá.

7. Hình thức đấu giá: Được kết hợp thực hiện giữa bỏ phiếu gián tiếp (bỏ phiếu trả giá ngay từ khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Bán riêng từng lô đất bằng phương thức trả giá lên.

9. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát - Địa chỉ: 46 Trần Quốc Toản, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, có nhu cầu đăng ký đấu giá tài sản trên, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và khoản tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của lô đất (làm tròn số) đúng theo quy định (có bảng kê chi tiết kèm theo) chậm nhất đến 16 giờ 00 phút, ngày 20/10/2020. Những người có quan hệ là vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em ruột không được đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một lô đất, thửa đất hoặc khu đất và theo quy định tại Điều 3 của Luật đất đai năm 2013.

Hồ sơ hợp lệ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính);

- Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản photo);

- Giấy nộp tiền đặt trước (01 bản photo);

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá

- Phiếu trả giá và bì thư đựng phiếu trả giá.

Số tiền đặt trước do tổ chức, cá nhân nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại các Ngân hàng sau:

* TK số: 4300.201.003401 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương - CN Phú Tài.

* TK số: 402.011.5956.00001 tại Ngân hàng Nam Á – CN Bình Định.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương – CN Quy Nhơn

* TK số: 0400.3191.3502 tại Ngân hàng Sacombank - CN Bình Định.

* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng BIDV - CN Bình Định

* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - CN Bình Định

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Sau thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả đấu giá lô đất ở và các khoản tài chính khác có liên quan phải nộp theo quy định thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tham mưu cho các cơ quan chức năng trình UBND huyện Phù Cát hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất.

Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837; 3814641.

Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2