(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 23/10/2020 do Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất tại khu quy hoạch xây dựng chi tiết điểm dân cư tại xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

-Vị trí: Khu quy hoạch xây dựng chi tiết điểm dân cư xã Ia Me, thuộc khu vực làng Queen, xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

-Tổng số thửa đất: 60 thửa; Tổng diện tích: 16.690 m2.

-Tổng giá khởi điểm: 6.605.200.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm lẻ năm triệu, hai trăm nghìn đồng).

- Mục đích sử dụng: Đất ở. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước tương đương 15% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2020 tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: Lúc 08 giờ 30’ ngày 23/10/2020, tại trụ sở Hội trường tổ dân phố 4, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, hộ gia đình theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá (một lần) vào ngân sách trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của Chi cục thuế huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông.

Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và Sổ hộ khẩu.

Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai ảnh 3