(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền Quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng và 04 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn; vào ngày 23/10/2020 Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản Lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

2.1. Quyền sử dụng đất đối với 07 lô đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

+ Bước giá tối thiểu: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng).

2.2. Quyền sử dụng đất đối 04 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 23/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2

+ Bước giá tối thiểu: 10.000.000 đ (Mười triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Ban QLDAĐTXD huyện Bạch Thông để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 08/10/2020 và 09/10/2020).

Địa điểm: tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông và Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn;

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/10/2020.

+ Tại Hội trường UBND huyện Bạch Thông: Từ 08 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 19/10/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 20/10/2020, 21/10/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/10/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản:

- 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

- 128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn

5. Hình thức đấu giá, phương thức, thời gian và địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian công bố giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.

- Địa điểm đấu giá (Công bố giá): Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá từng lô.

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

6. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

6.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá và không hạn chế số lô, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Trừ những trường hợp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp);

- Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Sổ hộ khẩu;

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

- Phiếu trả giá (có thể gửi qua đường bưu chính, theo dấu đến của Bưu chính), Trung tâm nhận phiếu trả giá theo thời hạn nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3875.790./.