(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 23/10/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty TNHH Văn phòng phẩm Sài Gòn, VAMC đã mua nợ theo giá trị thị trường của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn (Agribank - Chi nhánh Nam Sài Gòn) theo hợp đồng mua bán nợ số 3931/2019/HĐMBN.VAMC3-AGRIBANK.NSG ngày 31/12/2019.

3. Giá khởi điểm: 26.100.000.000 đồng (bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ, một trăm triệu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 3.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020 tại trụ sở VAMC/VAMC - Chi nhánh TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Ngày 16/10/2020, ngày 19/10/2020 và ngày 20/10/2020 tại trụ sở VAMC.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/10/2020 đến hết 17h00, ngày 22/10/2020.

9. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 23/10/2020 tại trụ sở VAMC.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Trịnh Tiến Cường (cán bộ Ban Đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0916.458.282; Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn.