(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/10/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô gỗ gồm Gụ lau, Trường chua, Nang, Ràng ràng mít, Kháo, Vạng trứng, Nhội, Cẩm lai, Chũa, Re, Xoan đào, Chèo tía, Trám hồng, ràng ràng đá, Lòng mang, Trám trắng .

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 81.780.000 đồng;

- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/10/2020 và 22/10/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT CN TP Đông Hà (trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854

BẢNG KÊ LÂM SẢN

Ngày 23/10/2020, đấu giá gỗ Gụ lau, Trường chua, Nang, Ràng ràng mít… tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá gỗ Gụ lau, Trường chua, Nang, Ràng ràng mít… tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 23/10/2020, đấu giá gỗ Gụ lau, Trường chua, Nang, Ràng ràng mít… tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3