(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, địa chỉ: Số 15 Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội – SĐT: 0243.2121723).

3. Tài sản bán đấu giá: 5.798.793,5 kg Gạo miền Nam loại 15% tấm vụ Đông Xuân 2019, nhập kho năm 2019, xuất bán năm 2020 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Chi tiết theo danh mục đính kèm.

4. Đơn giá khởi điểm: 9.800 đồng/kg (Bằng chữ: Chín nghìn, tám trăm đồng trên ki-lô-gam).

5. Tổng giá trị tài sản bán đấu giá theo giá khởi điểm: 56.828.176.300 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu, một trăm bảy mươi sáu nghìn, ba trăm đồng).

Giá khởi điểm không có thuế GTGT; gạo bao gồm cả bao bì, giao trên phương tiện của khách hàng trúng đấu giá tại cửa kho dự trữ. Khách hàng trúng đấu giá phải tự lo phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển hàng hoá của mình.

Chi tiết các đơn vị tài sản, địa điểm bảo quản tài sản, số lượng, đơn giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước theo Phụ lục đính kèm.

6. Nơi bảo quản tài sản: tại kho các Chi cục Dự trữ theo danh mục đính kèm.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên. Đấu giá từng đơn vị tài sản.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến hết ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia (Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 đơn vị tài sản.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020 tại nơi bảo quản tài sản (trong giờ hành chính).

3. Nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm

- Thời hạn nộp tiền đặt trước/ bảo lãnh: Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 22/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Tài khoản nhận tiền đặt trước:

* Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

* Tài khoản số: 4271 0006 399 399 mở tại Ngân hàng TMCP Ðầu tý và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Minh.

Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước vào tài khoản trên trong thời hạn quy định.

Lưu ý: Ghi rõ tên người nộp trong nội dung chứng từ nộp/chuyển tiền theo cú pháp:

[Tên cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá] nộp tiền đặt trước đấu giá theo TB số 81-2020.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.

- Địa điểm: tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh (địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Trân trọng!

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Đính kèm Thông báo số 81-2/TB-NAP.HN ngày 05/10/2020)

Ngày 23/10/2020, đấu giá Gạo miền Nam loại 15% tấm vụ Đông Xuân tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá Gạo miền Nam loại 15% tấm vụ Đông Xuân tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 23/10/2020, đấu giá Gạo miền Nam loại 15% tấm vụ Đông Xuân tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 23/10/2020, đấu giá Gạo miền Nam loại 15% tấm vụ Đông Xuân tại Hà Nội ảnh 4