(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng - Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đich cho thuê tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Ngày 23/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 23/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 23/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 23/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng ảnh 4

- Đấu giá riêng lẻ từng tài sản

- Tất cả tài sản trên giá không có thuế GTGT

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2020 tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng - Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Theo danh sách ở trên

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 20/10/2020

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Kể từ ngày người tham gia đấu giá đủ điều kiện đến trước 10 giờ 00 ngày 23/10/2020

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 23/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.