(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2020 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 23/10/2020, đấu giá 3 xe ô tô tại TPHCM ảnh 1