(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/1/2021 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

Địa chỉ: Trụ sở khối 10, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian: Vào Hồi 09 giờ 00 phút ngày 23/01/2021.

- Địa điểm: Tại phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá

- Tên tài sản đấu giá: Quyền khai thác cây gỗ đứng là cây xanh tại các trụ sở cũ, tổng số: 32 cây có khối lượng gỗ thu hồi khoảng: 15,843m3.

- Nơi có tài sản đấu giá: Cây gỗ đứng là cây xanh tại các trụ sở cũ trên địa bàn thành phố Lào Cai là tài sản của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước

- Giá khởi điểm: 58.230.500 đồng (Năm mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn năm trăm đồng); Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tiền đặt trước: 20%/ giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 08/01/2021 đến hết ngày 20/01/2021, (Ngày làm việc, trong giờ hành chính).

- Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Điện thoại liên hệ 02143. 822 867