(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 432 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 23/5/2017. 
Ngày 23/05: Có 6/432 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 23/05: Có 6/432 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 426 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2017; Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) dự kiến phát hành HSMT, HSYC từ ngày 26/5/2017; Chi nhánh Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/5/2017 đến 14 giờ ngày 02/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng bảo đảm dự thầu cho gói thầu tư vấn: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa thông báo mời thầu gói thầu tư vấn nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. Đơn vị cần biết, theo Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) thông báo mời thầu gói thầu hỗn hợp nhưng trong phiếu đăng ký nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ những gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng mới dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.