Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3.825.789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 03 đường Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 15/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 19/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 30/03/2022 - 16:30 19/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 22/04/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ảnh 3

Chuyên đề

Kết nối đầu tư