Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Số điện thoại: 0633. 820.282

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: Thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 19/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:30 21/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 31/03/2022 - 17:30 19/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 19/04/2022 tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu iá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng). Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P. 1, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng;

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 22/04/2022

Địa điểm: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Số 10 Nguyễn Tất Thành, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ảnh 3
Ngày 22/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư