Ngày 22/2/2021, đấu giá tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ thu hồi tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/2/2021 do Viễn thông Tuyên Quang ủy quyền như sau:
Ngày 22/2/2021, đấu giá tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ thu hồi tại Hà Nội ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư