Ngày 22/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm. Đ/c: Số 03 đường Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.6763.595.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đ/c: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

3. Tài sản đấu giá:

- QSD đất ở tại khu đất C57, thôn Phù Đổng 1, xã Phù Đổng. Gồm 06 thửa đất (ký hiệu: Từ L01 đến L06). Giá khởi điểm: Từ 28.563.700 đồng đến 31.103.950 đồng/ m2.

- QSD đất ở tại khu đất C69, thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng. Gồm 03 thửa đất (ký hiệu: Từ L01 đến L03). Giá khởi điểm: Từ 30.727.890 đồng đến 33.487.320 đồng/ m2.

- QSD đất ở tại thôn Phú Thụy, xã Phú Thị. Gồm 04 thửa đất (ký hiệu: Từ L01 đến L04). Giá khởi điểm: Từ 32.200.320 đồng đến 36.095.520 đồng/ m2.

Thông tin chi tiết của thửa đất, giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất quy định chi tiết theo thông báo mời tham gia đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá.

4. Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 03/10/2022 đến 17h00, ngày 19/10/2022 (giờ hành chính).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/10/2022 đến hết 17h00, ngày 20/10/2022.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30, ngày 22/10/2022 (Thứ 7).

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước tham gia đấu giá cụ thể từng thửa đất quy định tại hồ sơ mời đấu giá). Phương thức nộp tiền đặt trước: Quy định cụ thể trong hồ sơ mời tham gia đấu giá. Lưu ý: Số tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ trực tiếp: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm hoặc gửi hồ sơ qua hình thức thư đảm bảo tới địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia (thông tin nêu tại mục 1).

- Địa điểm tổ chức các cuộc đấu giá: Hội trường - Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Tầng 5 - Trụ sở Cơ quan hành chính huyện Gia Lâm, số 03 đường Thuận An, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

- Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá, cách thức thủ tục tham gia đấu giá: Quy định chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin đấu giá tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn hoặc http://gialam.hanoi.gov.vn hoặc http://sotnmt.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư