Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2021 như sau:
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM
Ngày 22/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư