(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/9/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 108/2020/HĐ-ĐG ngày 31/8/2020 được ký kết giữa Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi.

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm

1.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 87,2 m², thuộc thửa đất số 248,249 tờ bản đồ số 21, loại đất ONT.

1.2. Nơi có tài sản: xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

1.3. Giá khởi điểm: 430.506.000 đồng (Bốn trăm ba mươi triệu năm trăm lẻ sáu ngàn đồng).

Giá trị QSDĐ trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí địa chính.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

2.1. Thời gian xem tài sản: Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ tổ chức cho người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày 22/9/2020 (trong giờ hành chính).

2.2. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

3.1. Thời gian bán hồ sơ: từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 18/9/2020 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

4.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ;

4.2. Tiền đặt trước là 86.000.000 đồng/hồ sơ, thời gian nộp hạn cuối đến 16 giờ ngày 18/9/2020. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi số: 070090074499 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An - Phòng giao dịch Tân An.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 11 giờ ngày 18/9/2020 (trong giờ hành chính). Địa điểm đăng ký tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi (Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

5.2. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

- Phiếu đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do DN cung cấp).

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ khẩu, của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (trường hợp đăng ký thay hoặc đấu giá thay).

5.3. Đối tượng được tham gia đấu giá: hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 119 của Luật đất đai năm 2013, và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản.

5.4. Điều kiện tham gia đấu giá: Là Đối tượng được tham gia đấu giá nêu trên, có đủ điều kiện về tài chính, có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

5.5. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá nếu có nhu cầu mua và lập bộ hồ sơ đấu giá nộp tại địa điểm đăng ký theo thời gian quy định của thông báo này.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14 giờ, ngày 22/9/2020.

6.2. Địa điểm đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi. Địa chỉ: Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, Tỉnh Long An.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng kết hợp 2 hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (vòng 2); Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Trụ, địa chỉ: ấp Bình Hoà, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Người có nhu cầu xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi, địa chỉ: Số 151, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An, điện thoại số: 0909 260 696, để biết thêm chi tiết./.