(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/9/2018 do Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá vật tư thu hồi thanh lý tài sản trụ sở làm việc Huyện ủy Long Hồ (cũ) bao gồm: Nhà làm việc; Hội trường; Nhà ăn; Nhà nghĩ, Nhà vệ sinh; Nhà xe; Nhà bảo vệ; Hàng rào (bàn giao theo hiện trạng thực tế). Giá khởi điểm: 177.512.000 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 19/9/2018, tại Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 19/9/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Tiền đặt trước: 35.000.000 đồng/01 hồ sơ.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 19/9/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/9/2018).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/9/2018, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30/4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826.232, 2240.321 hoặc Hội đồng Giám định thanh lý tài sản huyện Long Hồ. Địa chỉ: Khóm 5,thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3850224./.