(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, vào ngày 22/9/2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 20 lô đất khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương.

2. Diện tích quỹ đất: 2.615,0 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

TT

Ký hiệu
lô đất

TBĐ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá
(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu A

1

ODT528

11

115,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

2

ODT529

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

3

ODT530

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

4

ODT531

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

5

ODT532

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

6

ODT533

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

7

ODT534

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

8

ODT535

11

115,00

6.350.000

730.250.000

37.000.000

110.000.000

9

ODT536

11

127,50

6.500.000

828.750.000

42.000.000

110.000.000

10

ODT537

11

127,50

6.500.000

828.750.000

42.000.000

110.000.000

II

Khu B

11

ODT558

12

144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 13m

6.250.000

900.000.000

45.000.000

150.000.000

12

ODT559

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

150.000.000

13

ODT262

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

150.000.000

14

ODT263

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

150.000.000

15

ODT264

12

144,00

6.250.000

900.000.000

45.000.000

150.000.000

16

ODT572

12

144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

17

ODT271

12

144,00

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

18

ODT272

12

144,00

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

19

ODT273

12

144,00

Vị trí 1, mặt đường quy hoạch rộng 24m

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

20

ODT274

12

144,00

7.200.000

1.036.800.000

52.000.000

150.000.000

TỔNG CỘNG

2.615,00

17.183.500.000

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ: 500.000 đồng.

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/09/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư liền kề Khu đô thị mới công ty Xây dựng số 8 (Khu A,B – Giai đoạn 1), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/09/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/09/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 19/09/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/09/2018 cho đến 16h30 ngày 21/09/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 22/09/2018.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn