(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2) vào ngày 22/8/2020 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm các lô đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 45 lô (được chia làm 02 đợt đấu giá).

2. Địa điểm, vị trí: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh theo Dự án.

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư Hương Sơ, phường An Hòa, thành phố Huế; cụ thể như sau:

- Tầng cao nhà ở các hộ dân từ 2 - 4 tầng; cao độ sàn tầng 2 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m; cốt nền so với đường nội bộ là +0,45m; độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,2m;

- Chỉ giới xây dựng: Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ;

- Mật độ xây dựng:

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 110 m2: ≤ 80%.

+ Đối với các lô đất có diện tích dưới 200 m2: ≤ 75%.

II. Tài sản đấu giá, số lượng lô đất đấu giá, giá khởi điểm, cơ quan có tài sản, nơi có tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, số lượng, vị trí lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước các lô đất đấu giá:

b. Đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ 738 đến 742.

Ngày 22/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 22/8/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác; người trúng đấu giá khi nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cùng với thực hiện nộp lệ phí trước bạ về đất theo mức giá trúng đấu và tỷ lệ quy định.

2. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 24 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

3. Nơi có tài sản: Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế; Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế; Thông báo số 355/TB-PTQĐ ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đấu giá quyền sử dụng đất 45 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2).

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; bước giá; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản:

b. Đợt 2, đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ 738 đến 742: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 19 tháng 8 năm 2020.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

b. Đợt 2, đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ 738 đến 742: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Tiền đặt trước:

b. Đợt 2, đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ 738 đến 742: Từ ngày 19 tháng 8 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 21 tháng 8 năm 2020 vào số tài khoản 47000014506666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (Seabank) Chi nhánh Huế hoặc Số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Khách hàng tự nguyện nộp tiền đặt trước, trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước và không có quyền khiếu nại về việc này.

5. Bước giá: Được tính cho một vòng đấu/lô đất kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

a. 100.000.000 đồng đối với các lô đất có ký hiệu 677, 681, 707, 711, 738, 742.

b. 60.000.000 đồng đối với các lô đất có ký hiệu Từ lô 678 đến 680, 708 đến 710, 739 đến 741.

c. 40.000.000 đồng đối với các lô đất có ký hiệu Từ lô 682 đến 706, 733 đến 736, 712.

6. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, đổi tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế

b. Đợt 2, đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ 738 đến 742: Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2020

c. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô đất khác nhau, trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

d. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được phê duyệt sau khi trúng đấu giá;

- Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành;

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

đ. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

b. Đợt 2, đấu giá 15 lô đất có ký hiệu từ 677 đến 681, từ 707 đến 711, từ 738 đến 742: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 22/8/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng đấu giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế điện thoại: 0234.3898924 – 0234.3898925; Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn ./.