(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh An Phú và Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá QSD đất ở tại các khu đất trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội vào ngày 22/8/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ), tiền đặt trước (TĐT), tiền mua hồ sơ:

- Khu biến thế, thôn Trung, xã Văn Hoàng: 5 thửa. GKĐ: 2.5 triệu đồng. TĐT: 50 triệu đồng.

- Khu vườn ươm cũ, thôn Viên Hoàng, xã Hoàng Long: 6 thửa. GKĐ: 4 triệu đồng. TĐT: 90 triệu đồng.

- Khu đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân: 4 thửa. GKĐ: 7 triệu đồng. TĐT: 95 triệu đồng.

- Khu ao ông Tung, thôn Thượng, xã Vân Từ: 5 thửa. GKĐ: 1,2 triệu đồng. TĐT: 25 triệu đồng.

- Khu đường cả, thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến: 10 thửa. GKĐ: 5 triệu đồng. TĐT: 50 triệu đồng.

- Khu trạm bơm, thôn An Khoái, xã Phúc Tiến: 6 thửa, GKĐ: 7 triệu đồng. TĐT: 70 triệu đồng.

- Khu sau Kho Dự trữ quốc gia, thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên: 3 thửa. GKĐ: 7 triệu đồng. TĐT: 110 triệu đồng.

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng; 200.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 07h30’, ngày 22/08/2020 (thứ Bảy) tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ, nộp TĐT tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng thư bảo đảm đến Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên hoặc Công ty Đấu giá hợp danh An Phú.

- Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh An Phú từ ngày 06/08/2020 đến 17h00’, ngày 20/08/2020; trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 06, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20/08/2020.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/08/2020 đến 17h00’, ngày 20/08/2020.

Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh An Phú. Đ/c: Tầng KT - Tòa 21T1, Khu đô thị Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 0363022775; Trung tâm PTQĐ huyện Phú Xuyên. Đ/c: Tiểu khu thao chính, TT. Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên. ĐT: 0948.612.662.