(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân - Địa chỉ: 13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người có tài sản: Công ty cổ phần VRG Khải Hoàn – Địa chỉ: ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá gồm 03 lô như sau:

+ Lô 1: Găng tay hàng AQL 4.0-6.5 chất liệu Nitrile số lượng: 17.310.882 chiếc/06 gói:

Gói 1: 3.300.000 chiếc; Giá khởi điểm: 808.500.000 đồng (Tám trăm lẻ tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

Gói 2: 3.300.000 chiếc; Giá khởi điểm: 808.500.000 đồng (Tám trăm lẻ tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

Gói 3: 3.300.000 chiếc; Giá khởi điểm: 808.500.000 đồng (Tám trăm lẻ tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

Gói 4: 3.300.000 chiếc; Giá khởi điểm: 808.500.000 đồng (Tám trăm lẻ tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

Gói 5: 3.300.000 chiếc; Giá khởi điểm: 808.500.000 đồng (Tám trăm lẻ tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

Gói 6: 810.882 chiếc; Giá khởi điểm: 98.670.000 đồng (Chín mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

+ Lô 2: Găng tay hàng AQL 4.0-6.5 chất liệu Latex số lượng: 7.540.351 chiếc/03 gói:

Gói 1: 2.800.000 chiếc; Giá khởi điểm: 523.600.000 đồng (Sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Gói 2: 2.800.000 chiếc; Giá khởi điểm: 523.600.000 đồng (Sáu trăm hai mươi ba triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Gói 3: 1.940.351 chiếc; Giá khởi điểm: 362.850.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng).

+ Lô 3: Găng tay bị đổi màu, bị mục, thổi ngón hàng Nitrile và Latex trọng lượng: 622.889 kg.

*Giá khởi điểm: 3.219.767.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm mười chín triệu, bảy trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

(Lưu ý: Giá 03 lô tài sản trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Người mua trúng đấu giá chịu (VAT) và nhận hàng tại kho của công ty, chịu các loại phí, chi phí liên quan đến bốc xếp, vận chuyển).

-Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút19/8/2019(Trong giờ hành chính) tại địa chỉ của Người có tài sản;

-Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút 19/8/2019 (Trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân;

-Tiền mua hồ sơ đấu giá có giá khởi điểm: từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng là 150.000 đồng; từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng; trên 500 triệu đồng là 500.000 đồng;

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá 5% so với giá khởi điểm;

-Thời gian nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: từ ngày 15/8/2019, 16/8/2019 và đến 16 giờ 00 phút ngày 19/8/2019, nộp vào tài khoản Số: 65010002030445 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương;

-Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá dự kiến: vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 22/8/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân; Địa chỉ: số 13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thuộc Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản thì mua và nộp hồ sơ tại Công ty đấu giá Hợp danh Quốc Dân;

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín gián tiếp khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên;

- Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Dân; Địa chỉ: 13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0274-3899911; 0918208239