(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 22/8/2019 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang

Địa chỉ: Xóm Chanh, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác và chế biến khoáng sản; hoạt động kinh doanh thương mại, siêu thị; ...

Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 40.400 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      1.275.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     1.275.000 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 01/08/2019 đến 15h00 ngày 19/08/2019 (Sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc trong tuần)

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 9 giờ 30 phút ngày 22/08/2019

+ Địa điểm: Ban Đấu giá - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. SĐT (024) 3.9412626 ext 544

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h00 ngày 22/08/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 23/08/2019 đến 16 giờ ngày 29/08/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá