(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kông Chro ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Kông Chro. Địa chỉ: Số 82 Lê Lai, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá:

Lô 1: Lâm sản Gồm 69,057 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 4.806 kg cành, nhánh, gốc, rễ gỗ Hương, cà te; 496 kg than; GKĐ:396.230.300 đồng (Bằng chữ: Ba trăm chín mươi sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn ba trăm đồng).

Lô 2: Phế liệu: Khối lượng 12.215 kg sắt phế liệu. GKĐ: 73.290.000 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng).

Tổng giá khởi điểm của 02 lô tài sản: 469.520.300 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu năm trăm hai mươi ngàn ba trăm đồng)

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: Lô 01: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02: 150.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/08/2019 và 14/08/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 30/07/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 19/08/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Từ ngày 19/08/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 21/08/2019 (Trong giờ hành chính)

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Lô 01: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22/08/2019.

Lô 02: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 22/08/2019

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyện Kông Chro.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.