(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/8/2019 do Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Đ/c: Số 28 - 30 - 32 Mạc Thị Bưởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. ĐT: 028.38231 880 (423); Bà Phan Thúy Uyên. Địa chỉ: Số 138A Bùi Thị Xuân, P.2, quận Tân Bình, TP.HCM (Điện thoại liên hệ: 0903 906 584).

Tài sản đấu giá: 11 QSDĐ diện tích 48.751 m2; Mục đích sử dụng: CLN tại Xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai; Chủ sở hữu: Bà Phan Thúy Uyên.

- Tài sản thứ 1: Thửa đất số 25 và 30; Tờ bản đồ số 1; Diện tích 9.877 m2, trong đó: Thửa số 25 là 3.247 m2, thửa số 30 là 6.630 m2.

- Tài sản thứ 2: Thửa đất số 17; Tờ bản đồ số 12; Diện tích 3.622 m2.

- Tài sản thứ 3: Thửa đất số 4; Tờ bản đồ số 12; Diện tích 3.838 m2.

- Tài sản thứ 4: Thửa đất số 18; Tờ bản đồ số 12; Diện tích 3.459 m2.

- Tài sản thứ 5: Thửa đất số 29; Tờ bản đồ số 1; Diện tích 3.600 m2.

- Tài sản thứ 6: Thửa đất số 186; Tờ bản đồ số 2; Diện tích 3.005 m2.

- Tài sản thứ 7: Thửa đất số 22; Tờ bản đồ số 11; Diện tích 6.636 m2.    

- Tài sản thứ 8: Thửa đất số 16; Tờ bản đồ số 12; Diện tích 5.931 m2.

- Tài sản thứ 9: Thửa đất số 10; Tờ bản đồ số 12; Diện tích 4.348 m2.

- Tài sản thứ 10: Thửa đất số 39; Tờ bản đồ số 11; Diện tích 3.645 m2.

- Tài sản thứ 11: Thửa đất số 21; Tờ bản đồ số 11; Diện tích 790 m2.

Giá khởi điểm: 23.850.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 2.385.000.000 đồng.

Thời hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản (niêm yết chậm nhất ngày 06/08/2019) đến hết ngày 19/08/2019 (trong giờ hành chính).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 19/08/2019, ngày 20/08/2019 và ngày 21/08/2019 (trong giờ hành chính).

Tổ chức đấu giá: 14 giờ 00, ngày 22/08/2019.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Đ/c: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.