(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

01 chiếc xe ô tô Mitsubishi Pajero GL V6V33VH (07 chỗ) biển kiểm soát 19C-0926. Năm sản xuất: 2005; Nơi sản xuất: Việt Nam; Số khung: RLA00V33V51000150; Số máy: 6G72RX3864

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá:

01 chiếc xe ô tô Mitsubishi Pajero GL V6V33VH (07 chỗ) biển kiểm soát 19C-0926. Năm sản xuất: 2005; Nơi sản xuất: Việt Nam; Số khung: RLA00V33V51000150; Số máy: 6G72RX3864. Giấy chứng nhận kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 17/6/2019 (đã hết hiệu lực).

4. Giá khởi điểm: 125.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các loại chi phí này do người trúng đấu giá chịu).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

5. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Tài sản thanh lý đấu giá theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 12/7/2021 và ngày 13/7/2021 trong giờ làm việc hành chính tại nơi trưng bày tài sản đấu giá: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 19/07/2021 trong giờ làm việc hành chính.

Địa điểm tại: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

8.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng).

8.2 Tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là: 25.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng).

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 3 ngày: 19/7/2021; 20/7/2021 và ngày 21/7/2021.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số: 180.0101.1446688 tại Ngân hàng Hàng Hải (MSB) Phú Thọ. Hoặc tài khoản số: 030049902766 tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

(Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải được báo có vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản chậm nhất vào thời hạn chốt là: 17h00 phút ngày 21/07/2021).

- Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 22/07/2021 (Người tham gia đấu giá phải có mặt trước 15 phút tại Phòng đấu giá để làm thủ tục).

Địa điểm: Tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, điện thoại: 02103844029 Hoặc: Trung tâm Thông tin, tư vấn về tài sản và Dịch vụ Tài chính- Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính. Khách hàng đến làm việc, mua hồ sơ và tham gia buổi đấu giá phải thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng chống dịch Covid 19 (sát khuẩn và đeo khẩu trang).

Ngày 22/7/2021, đấu giá xe ô tô Mitsubishi Pajero GL tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1