(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 22/7/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TPHCM ảnh 1