(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An phối hợp với Agrbank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Agribank Chi nhánh 7 ủy quyền như sau:
Ngày 22/7/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Phan Đăng Thông và bà Nguyễn Thị Thu Sương tại Agribank Chi nhánh 7 ảnh 1