(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 4 vào ngày 22/7/2021 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1.Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá:

* Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 07 (43), tờ bản đồ số 9, diện tích 120m2, địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 578702 do UBND Huyện Quảng Xương cấp ngày 09/02/2015 mang tên Ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01039; Hình thức sử dụng: riêng 120m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị;Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Nam: Giáp dân cư (phần đất còn lại của ông Quý);

+ Phía Bắc: Giáp dân cư (giáp lô 42).

- Tài sản trên đất gồm: 01 bể nước ngoài trời.

* Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01 (42), tờ bản đồ số 9, diện tích 120m2, địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 578701 do UBND Huyện Quảng Xương cấp ngày 09/02/2015 mang tên Ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01037; Hình thức sử dụng: riêng 120m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Nam: Giáp dân cư (Lô 43);

+ Phía Bắc: Giáp dân cư (Lô 41).

- Tài sản trên đất: Không có.

* Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01 (41), tờ bản đồ số 9, diện tích 120m2, địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 819100 do UBND Huyện Quảng Xương cấp ngày 09/02/2015 mang tên Ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01038, Hình thức sử dụng: riêng 120m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Nam: Giáp dân cư (Lô 42);

+ Phía Bắc: Giáp dân cư (Lô 40).

- Tài sản trên đất: Không có.

* Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 574, tờ bản đồ số 5, diện tích 56 m2, địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 015537 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 17/01/2017 mang tên ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01585; Hình thức sử dụng: riêng 56m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: Giáp đường 1A;

+ Phía Tây: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Nam: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Bắc: Giáp dân cư.

- Tài sản trên đất gồm:

+ Móng xây gạch đường vào: thể tích khối xây 11m3;

+ Sân bê tông gạch vỡ: diện tích 49m2;

* Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 01 (39+40), tờ bản đồ số 9, diện tích 240m2, địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 742078 do UBND Huyện Quảng Xương cấp ngày 06/9/2014 mang tên Ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-00916, Hình thức sử dụng: riêng 240m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Nam: Giáp dân cư (Lô 41);

+ Phía Bắc: Giáp dân cư (Lô 38).

- Tài sản trên đất gồm:

+ Sân lát gạch bát, diện tích: 360m2;

+ Bệ thờ ngoài trời 01 cái cột xây bê tông cốt thép. Phần bệ thờ bằng xi măng;

+ 01 cây sưa đường kính 10cm;

+ Một phần ngôi nhà 3 tầng (Hiện trạng theo tài sản trên thửa đất số 37+38).

* Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại thửa đất số 570 + 571 (lô 37,38), tờ bản đồ số 5, diện tích 240 m2, địa chỉ: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 807312 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 17/01/2017 mang tên ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình. Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH-01586; Hình thức sử dụng: riêng 240m2, chung: không; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Vị trí giáp ranh:

+ Phía Đông: Giáp mương thoát nước;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch;

+ Phía Nam: Giáp dân cư (Lô 39);

+ Phía Bắc: Giáp dân cư (Lô 36).

- Tài sản trên đất gồm:

+ Nhà xây gạch đất nung dày 220, kết hợp dày 110 khung cột bê tông cốt thép chịu lực. Móng bê tông cốt thép kết hợp xây tường trát vữa xi măng sơn màu.

+ Tường khu vệ sinh ốp gạch men sứ. Nền lát gạch Ceramic 600x600. Cửa gỗ, cửa sổ có hoa sắt. Cầu thang lát gỗ làm mái dốc trên mái bê tông (lợp ngói trang trí).

+ Điện sinh hoạt, điện chống sét, cấp thoát nước đầy đủ (dây đi ngầm tường) lắp quạt các loại. Thiết bị vệ sinh, két nước, máy, bể tự hoại hoàn thiện hoàn chỉnh. Mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

+ Diện tích tầng 1: 173m2;

+ Diện tích tầng 2: 173m2;

+ Diện tích tầng 3: 173m2;

+ Tổng diện tích 03 tầng: 519m2.

+ Tường rào xây gạch chỉ 110, khoảng cách bổ trụ 3m, cao 2,4m, bên trên có hoa sắt cao 30cm, dài 92m, tổng 220m.

+ Bể nước xây trát tường dày 220, khối xây dựng 3,3.

+ Nhà vệ sinh độc lập mái tôn loại 1 ngăn, diện tích 32m2.

+ Mái tôn sau nhà diện tích 31,5m2.

+ Cổng gồm: Trụ cổng xây gạch chỉ 2,16 khối (60x60x300cm); Cánh cổng sắt hộp 10m; Bê tông mái cổng 11m2;

+ 02 cây mít loại E;

+ 01 cây xoài loại E.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 11/12/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Xương kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm:

- Tổng giá khởi điểm: 6.541.807.251 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, năm trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm linh bảy nghìn hai trăm năm mươi mốt đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí công chứng, thuế sử dụng đất (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí trên theo quy định. Giá khởi điểm đưa ra đấu giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, nếu tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một tỷ, ba trăm triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Tuy nhiên Văn bản ủy quyền phải được công chứng tại các Tổ chức hành nghề Công chứng theo quy định của Pháp luật.

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phong bì đựng phiếu trả giá được khách hàng bọc bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật có ký nháy vào mép dán phong bì) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 06/7/2021 đến hết ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Quảng Xương (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS huyện Quảng Xương, trụ sở UBND thị trấn Tân Phong.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/7/2021 đến hết ngày 19/7/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên] - nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản CCTHADS huyện Quảng Xương mang tên mang tên ông Đào Xuân Quý và bà Phạm Thị Tình.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 14h00 ngày 22/7/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0329869890.