(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 22/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá là:

Thửa 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 186a, tờ bản đồ số 29 (Bản đồ địa chính xã Hưng Lộc); diện tích 133m2 (đất ở tại nông thôn 133m2); tại thôn Phú Hòa (nay là thôn Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CB 345679, số vào sổ cấp giấy chứng nhận H 01304, do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp ngày 17/8/2015, cho ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài. Cụ thể như sau:

- Thửa đất có tứ cận như sau:

+ Phía Bắc: dài 21,48m; giáp thửa đất số 127, hộ bà Phương;

+ Phía Nam: dài 21,05m; giáp thửa đất số 186b, hộ ông Đoàn Bá Sỹ, bà Nguyễn Thị Hoài;

+ Phía Đông: dài 6,4m; giáp đường nội thôn;

+ Phía Tây: dài 6,37m; giáp đường liên xã (đường rộng khoảng 6,2m);

- Diện tích đất kê biên trên thực tế: 135,6m2;

- Tài sản trên đất gồm:

+ Nhà chính: trần bê tông cốt thép, tường 220, xây gạch Tuynen, quét vôi ve, điện đầy đủ. Nền lát gạch Hạ Long 200mm x 200mm. Kích thước dài 7,15m x rộng 4,3m x cao 5,0m;

+ Nhà cấp 4, mái lợp proximang, xây gạch Tuynen, kích thước dài 12m x rộng 4m x cao 3,6m;

+ Nhà bếp: tường xây gạch Tuynen 220, nền lát gạch Hạ Long 300mm x 300mm, kích thước dài 4,5m x rộng 2,4m x cao 2,6m;

+ Nhà vệ sinh: Tường xây 110, điện nước đầy đủ, kích thước dài 2,3m x rộng 2,1m x cao 1,8m;

+ Gác xép: Sân bê tông cốt thép, lát gạch bát 300mm x 300mm; kích thước dài 2,8m x rộng 3,05m; lan can gỗ tạp: kích thước dài 5,2m x cao 0,67m;

+ Cầu thang gỗ tạp: dài 2,9m; rộng 0,67m;

+ Sân phơi: sàn bê tông cốt thép, lát gạch bát 300mm x 300mm; kích thước dài 3,7m x rộng 2,6m; lan can tường hoa xây gạch và hàng rào hoa sắt bảo vệ có diện tích khoảng 8m2, mái lợp tôn;

+ Bán bình: tường xây 220, gạch Tuynen; mái lợp tôn, vì kèo gỗ tạp, kích thước dài 5,0m x rộng 2,8m và dài 6,40m x rộng 4,5m;

+ Nền bê tông trước nhà: dày 10cm;

+ Cửa xếp sắt: 02 bộ, kích thước dài 2,25m x rộng 2,8m và dài 2,75m x rộng 2,55; đều đã cũ, hoen gỉ nhiều.

Thửa 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 186b, tờ bản đồ số 29 (bản đồ địa chính xã Hưng Lộc), diện tích 46m2 (đất ở tại nông thôn 46m2), tại thôn Phú Hòa (nay là thôn Hưng Phú), xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BO 882830, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH 00984, do Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc cấp ngày 12/9/2013 cho ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

- Thửa đất có tứ cận như sau:

+ Phái Bắc: dài 9,75m; giáp hộ ông Đoàn Bá Sỹ, bà Nguyễn Thị Hoài;

+ Phía Nam: dài 9,22m; giáp đường nội thôn;

+ Phía Đông: dài 5,59m; giáp đường nội thôn;

+ Phía Tây: dài 4,54m; giáp hộ ông Đoàn Bá Trung;

- Diện tích đất kê biên thực tế là: 48,3m2;

Theo như Bản đồ địa chính xã Hưng Lộc, thửa 186b là của ông Đoàn Bá Trung, thửa 186c là của ông Đoàn Bá Sỹ, bà Nguyễn Thị Hoài. Nhưng khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thửa thửa đất 186b cho ông Đoàn Bá Sỹ, bà Nguyễn Thị Hoài, quyền sử dụng đất đã cấp thửa thửa đất 186c cho ông Đoàn Bá Trung;

- Tài sản gắn liền với đất gồm:

+ 01 nhà cấp 4, tường 220, xây gạch Tuynen, mái ngói, nền nhà lát gạch Ceramic 400mm x 400mm, điện đầy đủ, kích thước: dài 5,45m x rộng 4,85m x cao 3,6m;

+ Hiên hè lợp proximang, kích thước dài 5,45m x rộng 1,4m;

+ 01 gác xép gỗ tạp: kích thước dài 3,3m x rộng 2,0m;

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 06/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hậu Lộc về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm, Bước giá:

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 1.902.560.000 đồng (Một tỷ, chín trăm lẻ hai triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng)

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất (nếu có), phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 350.000.000 đ/01 hồ sơ (Ba trăm năm mươi triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu phải được photo chứng thực (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện phải được photo chứng thực, biên bản họp (đối với tổ chức);

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Pháp luật.

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định;

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định;

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định;

d) Nộp đủ tiền theo quy định;

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ vào phong bì có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: giá trả mua tài sản phải bằng giá khởi điểm trở lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

6.1. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá thông tin tài sản được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và UBND xã Hưng Lộc, chi cục THADS huyện Hậu Lộc từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: Thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc. tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: 02/7/2021 đến hết ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính). tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa

Hoặc Số tài khoản 0122100007325008 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) - CN Thanh Hóa của Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án huyện Hậu Lộc mang tên ông Đoàn Bá Sỹ và bà Nguyễn Thị Hoài.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 22/7/2021 tại trụ sở Chi cục THADS huyện Hậu Lộc.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0378836613.