(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tập đoàn Khải Vy tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Tài vào ngày 22/7/2021 như sau:
Ngày 22/7/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tập đoàn Khải Vy tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Tài ảnh 1