(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Hạt Kiểm lâm Liên huyện Sơn Tịnh - thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

1,013m3/04 lóng gỗ tròn thông thường và 7,388 m3/17 lóng gỗ tròn Ké

Hạt Kiểm lâm Liên huyện Sơn Tịnh - Thành phố Quảng Ngãi

Ngày 22/7/2021, đấu giá 1,013m3/04 lóng gỗ tròn thông thường và 7,388 m3/17 lóng gỗ tròn Ké tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 22/7/2021, đấu giá 1,013m3/04 lóng gỗ tròn thông thường và 7,388 m3/17 lóng gỗ tròn Ké tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 22/7/2021, đấu giá 1,013m3/04 lóng gỗ tròn thông thường và 7,388 m3/17 lóng gỗ tròn Ké tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3