(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm) niêm yết việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá: Lô hàng gồm 02 chiếc ô tô đã qua sử dụng. Tài sản bán theo nguyên hiện trạng cả lô, không bán lẻ. Thông tin cụ thể như sau:

- Xe ô tô con ISUZU, biển kiểm soát: 14C-5798, số khung: JACUBS25G47100140, số máy: 210980, giấy đăng ký xe ô tô số: 0005725 do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 06/12/2004.

- Xe ô tô YAZ, biển kiểm soát: 14C-1148, số khung: AC-04000674 số máy: 30303202, giấy đăng ký xe ô tô số: 000131B do Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/02/2005.

Chi tiết danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá thể hiện tại Chứng thư thẩm định giá số 697/CT-VALUINCO/BAN2 ngày 18/6/2021 của Công ty Cổ phần định giá và tư vấn đầu tư quốc tế.

2. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập; địa chỉ: Khu Trới 1, P. Hoành Bồ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tổng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá là: 65.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu đồng). Giá chưa bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định và giá cũng chưa bao gồm chi phí vận chuyển, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01hồ sơ; Tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn)/01 hồ sơ, khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0119.1011.5678.5678 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (ngày 19/7/2021, ngày 20/7/2021 và ngày 21/7/2021).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh; địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập; địa chỉ: Khu Trới 1, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 06/7/2021 đến ngày 19/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm công bố giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 22/7/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.