(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

 * Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng, Số 01 Bis Đường Hồ Hoàng Kiếm, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 06-08-10, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 426, tờ bản đồ số 01, diện tích 209,3m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Tọa lạc tại số 06-08-10, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà 03 tầng, diện tích sàn xây dựng 604,18m2; Kết cấu: Khung cột, sàn bê tông cốt thép.

  (Chi tiết về tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số Vc 20/03/23/BĐS-ST ngày 16/03/2020 của Công ty Cổ phần thông tin và thẩm định giá Miền Nam và Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số 06; 08; 10, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng số 648/QĐ-UBND ngày 10/03/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng).

* Nơi có tài sản đấu giá: Toạ lạc tại số 06-08-10, đường Hai Bà Trưng, phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tổng giá khởi điểm tài sản đưa ra đấu giá của hợp đồng là: 22.561.415.000đồng (Hai mươi hai tỷ, năm trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm mười lăm ngàn đồng). Trong đó:

Giá trị quyền sử dụng đất: 21.522.110.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi hai triệu, một trăm mười ngàn đồng);

Giá trị tài sản gắn liền với đất (căn nhà): 1.039.305.000 đồng (Một tỷ, không trăm ba mươi chín triệu, ba trăm lẻ năm ngàn đồng).

Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản theo quy định (nếu có).

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước 20% so với giá khởi điểm trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 15/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2020 là: 4.512.283.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Bước giá: được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

* Thời gian địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 22/7/2020. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 25/6/2020 đến ngày 17/7/2020.

  * Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

  - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước gia đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Riêng tổ chức tham gia đấu giá phải có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật (trường hợp tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản thì cung cấp thêm giấy tờ chứng minh có chức năng kinh doanh bất động sản); trường hợp các tổ chức kinh tế khác tham gia đấu giá để xây dựng văn phòng, trụ sở làm việc phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích cần sử dụng, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

  * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

* Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: http://www.daugiahopdanhst.com/

  * Điện thoại: 0299.3824859