(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 482.856 cổ phần Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn vào ngày 22/7/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Thương mại tổng hợp và sản xuất điện.

Vốn điều lệ: 190.214.990.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 482.856 cổ phần

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 22/07/2020

Giá khởi điểm: 16.700 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 482.856 cổ phần

Khối lượng tối đa: 482.856 cổ phần

Ngày phát hành: 22/07/2020