(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ huyện Tân Hồng ủy quyền như sau:

“Đấu giá tài sản QSDĐ”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (327, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Đấu giá QSDĐ tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

a. Tại thị trấn Sa Rài:

- Đất Trạm Y tế cũ, QSDĐ (ODT); Thửa 39; Tờ bản đồ 43. Diện tích: 720,7 m2

Giá khởi điểm: 3.646.742.000đ

- Đất công cặp nhà cô Phượng, QSDĐ (ODT); Thửa 35; Tờ bản đồ 43. Diện tích: 53,6 m2 Giá khởi điểm: 67.536.000đ

b. Tại xã An Phước: QSDĐ (ONT)

- Thửa 203; TBĐ 57. Diện tích: 107,7 m2. Giá khởi điểm: 64.620.000đ

- Thửa 204; TBĐ 57. Diện tích: 108,0 m2. Giá khởi điểm: 64.800.000đ

- Thửa 205; TBĐ 57. Diện tích: 99,0 m2. Giá khởi điểm: 59.400.000đ

4. Tổng giá khởi điểm: 3.903.098.000đ

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 26/6/2019 đến 15 giờ ngày 17/7/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp (327, Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

6. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm và nộp vào ngày 17, 18 và đến 15 giờ ngày 19/7/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 100.000đồng; 500.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/6/2019 đến 15 giờ ngày 17/7/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 22/7/2019 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3831 709