(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2019 do Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V - Địa chỉ: Số 28 Ngô Xuân Thu, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê các phòng học phục vụ việc giảng dạy, thời hạn thuê 12 tháng. 

STT

Tên tài sản

Diện tích 01 phòng học (m2)

Tổng diện tích cho thuê (m2)

Giá khởi điểm (Đồng/tháng/phòng)

Ghi chú

01

02 phòng học thuộc Nhà lớp học 05 tầng (G1) tại 28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

50

100

3.200.000/

phòng

Đấu giá cho thuê riêng lẻ từng phòng học

02

03 phòng học thuộc Nhàgiảng đường 03 tầng A2 tại Khu A - 693/34 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.

62

186

2.678.300/

phòng

Cho thuê ngoài giờ hành chính, đấu giá cho thuê riêng lẽ từng phòng học

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại số 28 Ngô Xuân Thu, Liên Chiểu, Đà Nẵng, 693/34 – Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ tài sản 01, 02: 50.000 đồng/hồ sơ/phòng học.

+ Tiền đặt trước tài sản 01: 7.600.000 đồng/phòng học, tài sản 02: 6.400.000 đồng/phòng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/7/2019, địa điểm xem tài sản tại số 28 Ngô Xuân Thu, Liên Chiểu, Đà Nẵng, 693/34 – Trần Cao Vân, TP. Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/7/2019; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 22/7/2019 (thời gian bỏ phiếu theo đồng hồ của Trung tâm).

11. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 22/7/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.