(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Rạch Giá ủy quyền như sau:

Bán đấu giá thanh lý tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Rạch Giá quản lý, địa chỉ: số 38 Lê Lợi, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang như sau:

Đặc điểm tài sản đấu giá:

1.1 Bồn sắt chứa dầu, số lượng 02 cái.

- Bồn dầu 1:

+ Khối lượng: 27,45m3.

+ Kết cấu: Được làm bằng thép tấm dày 4mm, dài 6,1m, rộng 3m, cao 1,5m.

- Bồn dầu 2:

+ Khối lượng: 18,9m3.

+ Kết cấu: Được làm bằng thép tấm dày 4mm.

+ Mặt trước: Đáy lớn rộng 4m, đáy bé rộng 3m, chiều cao xéo 2 bên 2,04m, chiều cao 2m.

+ Mặt sau: Đáy lớn rộng 3m, đáy bé rộng 2,1m, chiều cao 2m.

+ Mặt trên: Đáy lớn rộng 4m, đáy bé rộng 3m, chiều cao 2,7m.

+ Mặt dưới: Đáy lớn rộng 3m, đáy bé rộng 2,1m, chiều cao 2,7m.

+ Hai mặt bên: Đáy lớn rộng 2,76m, đáy bé rộng 2,74m, chiều cao 2,06m.

1.2. Tài sản đã qua sử dụng bán phế liệu bao gồm: Xe mô tô: 02 chiếc; Máy các loại: 03 cái; Điện thoại di động các loại: 27 cái (Phụ lục tài sản kèm theo).

2. Giá khởi điểm: 30.090.000 đồng (Ba mươi triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/đơn đăng ký.

4. Tiền đặt trước: 5%/giá khởi điểm. Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc dân chi nhánh Kiên Giang từ ngày 15/6/2021 đến 16h00 ngày 17/6/2021 (giờ hành chính).

5. Thời gian địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 15/6/2021 tại nơi tài sản tọa lạc (giờ hành chính).

6. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá và hoàn tất thủ tục đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 17/6/2021 (giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 9h ngày 22/6/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy chế của Công ty phát hành.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497./.