(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2021 do VNPT Bắc Giang ủy quyền như sau:
Ngày 22/6/2021, đấu giá bình ắc quy thanh lý tại Hà Nội ảnh 1