(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 22/6/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: 01 (một) chiếc xe ô tô con 05 chỗ Ford Escape XLT 4x4, động cơ xăng kiểu V6 Duratec, thể tích làm việc của động cơ 2.967 cm3, số máy AJ-213762, số khung FLVFHBMERP2S-00348, do hãng Ford sản xuất năm 2002 tại Việt Nam, số tự động, đăng ký lần đầu ngày 12/4/2002, biển số đăng ký 75C-2377. Hiện trạng: Xe đã ngưng hoạt động, xe đã hoạt động thường xuyên ở khu vực rừng núi, điều kiện địa hình đồi núi phức tạp, đường chủ yếu là đường tạm, đường tự mở, nên động cơ luôn làm việc với tần suất cao, tỷ lệ va đập, tai nạn nhiều, động cơ nổ không đều, khi hoạt động có tiếng gõ lạ, bị chảy dầu, thường xuyên hỏng hóc, hộp số bị hỏng hoàn toàn, thân vỏ xe bị móp méo, trầy xước, gỉ sét, thủng nhiều chỗ, tiêu hao nhiên liệu vượt định mức, hiệu quả hoạt động thấp. Chất lượng còn lại: 15,05%. Hệ số hao mòn vô hình: 0,5.

  * Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện đang lưu giữ tại Trụ sở Vườn Quốc gia Bạch Mã, địa chỉ: thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 48.913.000 đồng (Bốn mươi tám triệu, chín trăm mười ba ngàn đồng) (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sở hữu tài sản, phí đăng ký và các phí, chi phí khác có liên quan đến tài sản; không bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo Quyết định số 4986/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh lý và điều chuyển xe ô tô của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 4986/QĐ-BNN-TC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh lý và điều chuyển xe ô tô của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Đăng ký xe ô tô số A0015384 ngày 12/4/2002 của Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đăng ký lần đầu ngày 12/4/2002; Giấy chứng nhận kiểm định số KC-9146053 ngày 04/5/2019 của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày kiểm định tiếp theo 03/11/2019; Chứng thư thẩm định giá số 651/CTTĐG-CNHUE ngày 06/5/2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC; Quyết định số 140/VBM-KHTC ngày 25/5/2020 của Vườn Quốc gia Bạch Mã về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô; Quyết định số 141/VBM-KHTC ngày 25/5/2020 của Vườn Quốc gia Bạch Mã về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức bán đấu giá tài sản và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Người có tài sản đấu giá: Vườn Quốc gia Bạch Mã, địa chỉ: thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại nơi có tài sản đấu giá Vườn Quốc gia Bạch Mã, địa chỉ: thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 15/6/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Vườn Quốc gia Bạch Mã tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 16, 17 tháng 6 năm 2020.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 17/6/2020 đến 17 giờ 00 ngày 19/6/2020; Và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Khách hàng nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 19/6/2020.

c. Bước giá: 400.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) và Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu đối với Cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Vườn Quốc gia Bạch Mã./.