(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2020 do Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm: 224 chiếc xe mô tô, gắn máy đã qua sử dụng bị tịch thu do vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông (Trong đó: 44 xe gắn máy Đăng ký sử dụng lại, 180 xe hư hỏng bán phế liệu):

Tổng giá khởi điểm: 106.700.000 đồng (Một trăm lẻ sáu triệu bảy trăm ngàn đồng).

- Nguồn gốc: Tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản tại: Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 15 và 16/6/2020 (theo giờ hành chính) tại Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 17/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 11.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (đến 17 giờ ngày 12/6/2020) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku). Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 17/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 22/6/2020 tại Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 11
Ngày 22/6/2020, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 12