(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý vào ngày 22/6/2020 như sau:

I. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm tài sản đấu giá, hồ sơ giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Phế liệu thu hồi từ dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây – giai đoạn 1 như sau: Gồm 21 bộ ván khuôn đúc loại 16 tấn và 28 bộ ván khuôn đúc loại 32 tấn thuộc dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây – giai đoạn 1, hư hỏng, không sử dụng được. Khối lượng: Tổng khối lượng sắt thu hồi sau khi xử lý ván khuôn thành phế liệu là 151.487 kg (151,487 tấn). Tình trạng chất lượng còn lại của tài sản: 21 bộ ván khuôn đúc loại 16 tấn và 28 bộ ván khuôn đúc loại 32 tấn đã được tiêu hủy thành phế liệu.

  * Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản hiện đang lưu giữ tại Cảng Chân Mây – thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 151.487 kg x 4.500 đồng/kg = 681.691.500 đồng (Sáu trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi mốt nghìn năm trăm đồng) (Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, các phí, chi phí khác; không bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là tài sản thanh lý theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý phế liệu thu hồi từ dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây – giai đoạn 1. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thanh lý phế liệu thu hồi từ dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây – giai đoạn 1; Quyết định số 63/QĐ-KKTCN ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp về việc thành lập Hội đồng xác định giá tài sản nhà nước đề nghị thanh lý là phế liệu thu hồi từ dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây – Giai đoạn 1; Quyết định số 80/QĐ-KKTCN ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp về việc xác định giá khởi điểm tài sản nhà nước đề nghị bán thanh lý là phế liệu thu hồi từ dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây – Giai đoạn 1; Biên bản về việc định chất lượng, giá trị tài sản đề nghị thanh lý ngày 29/4/2020 và các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại nơi có tài sản đấu giá Cảng Chân Mây – thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 15/6/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 16, 17 tháng 6 năm 2020.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 17/6/2020 đến 17 giờ 00 ngày 19/6/2020; Và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Khách hàng nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 19/6/2020.

c. Bước giá: 5.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định (khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thông qua dịch vụ bưu chính – tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước nộp thông qua số tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản). Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành) và Giấy chứng minh nhân dân đối với Cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức.

  III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, số vòng, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế./.