(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2020 do Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: Số 194, đường Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao; Địa chỉ: Lô I3, đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: 01 lô thiết bị thanh lý.

* Giá khởi điểm: 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng).

  -Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá: Từ khi niêm yết thông báo đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương (nộp trực tiếp).

  -Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

  -Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2020 tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao.

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 17/6/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/6/2020. (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

-Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương.

-Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm = 8.800.000 đồng.

-Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương theo đúng thời gian quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

-Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/6/2020.

-Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao.

-Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

-Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bình Dương; Địa chỉ: 194 Huỳnh Văn Cù, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0274.6544447.