(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2020 do Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng ủy quyền như sau:

Dự án đầu tư cơ sở sản xuất đồ mộc và kinh doanh kho bãi tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, bao gồm: Quyền thực hiện dự án; quyền thuê đất; quyền đối với các tài sản gắn liền với đất; quyền đối với tài sản hình thành trong tương lai trên diện tích đất 27.297,0 m2.

Giá khởi điểm: 23.410.115.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí). Tiền đặt trước: 2.400.000.000 đồng/hồ sơ.

Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP. Hải Phòng. Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/06/2020 đến 16 giờ 00, ngày 19/06/2020 tại Công ty ĐGHG HP.Auserco (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08/06/2020 đến hết ngày 11/06/2020 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 17/06/2020 đến 16 giờ 00, ngày 19/06/2020.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 22/06/2020 tại Công ty ĐGHD HP.Auserco.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, TP. Hải Phòng; Điện thoại: (0225) 3822476.