(BĐT) - Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/6/2019 do Cục thuế tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Tài sản thanh lý 01 chiếc xe ô tô con Mitsubishi Jolie BKS 82B-0579 đã qua sử dụng của Cục thuế tỉnh Kon Tum hiện đang để tại địa điểm bảo quản, lưu giữ của Cục thuế tỉnh Kon Tum chi tiết sau:

Số lượng: 01 chiếc

Biển kiểm soát: 82B-0579

Loại phương tiện: ô tô con

Nhãn hiệu: Mitsubishi

Số loại: Jolie VB2WLNJYLVT

Số máy: 4G63V-Z01971

Số khung: RLA00VB2W21001041

Năm sản xuất: 2002

Nước sản xuất: Việt Nam

Năm đưa vào sử dụng: 2002

Số chỗ ngồi: 08 chỗ

Nhiên liệu: Xăng

Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn). Theo Quyết định số 777/QĐ-CT ngày 06/06/2019 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá tài sản.

Phí hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng (8% giá khởi điểm).

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời Gian:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ: Từ ngày có thông báo đến 15h00 ngày 20/06/2019 tại Công ty TNHH MTV Dương Châu – Land (230 Bà Triệu, TP.Kon Tum).

- Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có thông báo đến ngày 20/06/2019 tại vị trí bảo quản, lưu giữ của Cục thuế tỉnh Kon Tum.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 7giờ đến 17 giờ ngày 20/06/2019

Khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty chậm nhất đến 17h00’ ngày 20/06/2019.

- Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 09h00 ngày 22/06/2019 tại Công ty TNHH MTV Dương Châu – Land (230 Bà Triệu, TP.Kon Tum).

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Nhà đầu tư quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Công ty TNHH MTV Dương Châu - Land (230 đường Bà Triệu, phường Thắng Lợi, TP.Kon Tum – Kon Tum. Điện thoại: 0983427783).