(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VN24 thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh ủy quyền như sau:
Ngày 22/5/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Gia Lai ảnh 1