(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Vật liệu thu hồi từ việc tháo dỡ nhà lồng chợ Thới Long, quận Ô Môn do phòng Tài chính Kế hoạch quận Ô Môn, Quốc Lộ 91, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

- Đặc điểm tài sản:

+ Nhà lồng chợ cá: DTXD: 144m2; Kết cấu: Nhà cấp 4 tiền chế, cột thép, xà gồ thép hộp, không vách, mái tole, sân nền BTCT.

+ Nhà lồng ăn uống, rau quả: DTXD: 420,5m2; Kết cấu: Nhà cấp 4 tiền chế, cột thép, xà gồ thép hộp, không vách, mái tole, sân nền BTCT.

  (Chi tiết theo Chứng thư Thẩm định giá số 556.2020.VT.HS ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt Tín).

  * Lưu ý: - Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Biên lai thuế môn bài. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu.

- Các hạng mục tháo dỡ không bao gồm phần móng dưới mặt đất.

- Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp (nộp và nhận phiếu trả giá từ ngày niêm yết đến ngày 19/5/2020 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 14/5/2020 và ngày 15/5/2020 tại nhà lồng chợ Thới Long, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 19/5/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 50.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 16.300.000 đồng. (GKĐ không bao gồm thuế GTGT) (Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận vào ngày 15/5/2020, ngày 18/5/2020 và ngày 19/5/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 19/5/2020 (đến 17 giờ).

  6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 22/5/2020 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864;

Fax: 0292. 3782767;

Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.