(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Dữu lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Khu Sinh thái Resort xanh DATC, số 01, ngõ 3449, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì,Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168    ĐT: 02106 266 699

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất ở đô thị được chia thành 27 ô tại Khu tái định cư Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.Cụ thể như sau: 

Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 3 ngày, từ ngày 13/05 đến hết 16h00 ngày 15/05, khách hàng liên hệ để xem thực địa ô đất hoặc sơ đồ ô đất tại: Trung tâm phát triển Quỹ đất hoặcCông ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 19/05/2020, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Từ ngày 19/05/2020 đến 16h00 ngày21/05/2020, nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 18001011235668 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Từ 07h30 ngày 22/05/2020, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp Danh Quốc gia Group, Khu Sinh thái Resort xanh DATC.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định hiện hành.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group Hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất theo địa chỉ trên ./.