(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 6 vào ngày 22/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Lô 15 - MBQH số 80XD/UBTH, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (nay là số 10/2 đường Trịnh Thị Ngọc Lữ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 844629 do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 20/4/2010 mang tên ông Tô Vũ Quang và bà Nguyễn Thị Vinh (kèm theo trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Phòng Tài nguyên môi trường cấp tháng 04/2013), cụ thể:

Giá trị QSDĐ:

+ Thửa đất số: 64 + Tờ bản đồ số: 09 + Diện tích: 88,0 m2 + Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị + Thời hạn sử dụng: Lâu dài + Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vị trí địa lý:

+ Phía Đông: 4,0m giáp đường quy hoạch;

+ Phía Tây: 4,0m giáp nhà bà Tấm;

+ Phía Nam: 22,0m giáp nhà bà Nguyệt;

+ Phía Bắc: 22,0m giáp nhà ông Viên;

Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà nghỉ 06 tầng; 01 sân phơi kết hợp mái tôn chống nóng.

+ Tầng 01 gồm: 01 phòng khách, 01 phòng bếp, 01 phòng nghỉ (có vệ sinh khép kín) và 01 phòng vệ sinh.

+ Tầng 02, 03, 04, 05 mỗi tầng gồm: 04 phòng nghỉ (có vệ sinh khép kín)

+ Tầng 06 gồm: 02 phòng nghỉ (có vệ sinh khép kín) và 01 khu sân phơi.

+ Tầng 01, 02, 03, 04, 05: dài 23,0m, rộng 4,0m (diện tích sàn: 460,0m2). Tầng 01 cao 3,8m; tầng 02 cao 3,0m; tầng 03, 04, 05 cao 2,7m; tầng 06 (02 phòng nghỉ) cao 2,7m + tum thang; dài 14,2m; rộng 4,0m (diện tích sàn: 56,8m2)

+ Khu mái tôn sân phơi dài 8,8m; rộng 4,0m; cao 4,4m (diện tích: 35,2m2). Mái tôn chống nóng: dài 10,35m x 4,0m (diện tích: 41,4m2). Bể nước bêtông dài 4,0m; rộng 3,2m; cao 1,2m.

+ Diện tích nhà bêtông cốt thép là: 516,8m2

+ Diện tích sân phơi + mái tôn chống nóng là 76,6m2.

+ Kết cấu: Móng, khung cột, dầm sàn, bản thang bêtông cốt thép đổ tại chỗ. Tường bao che và ngăn phòng xây gạch chỉ dày 0,22m + 0,11m; bể nước, bể phốt xây ngầm.

+ Hoàn thiện: Toàn bộ tường, cột, dầm, trần trát phẳng, lăn sơn. Riêng mặt ngoài nhà, mặt trong tầng 01 và chân tường các tầng ốp gạch Ceramic. Nền tầng 01 lát gạch Ceramic 0,5x0,5m, nền các tầng còn lại lát gạch 0,4x0,4m; nền phòng vệ sinh lát gạch Ceramic 0,25x0,25m; tường trong phòng vệ sinh lát gạch Ceramic. Phần mái tôn chống nóng, sân phơi, vì kèo thép V, hộp kẽm; ống kẽm tròn, vách bảo vệ, cột tròn + thép V, hoa thép vuông, mái lợp tôn.

+ Phần cầu thang gồm: 01 cầu thang bộ bậc xây gạch lát đá kết hợp gạch Ceramic, 01 cầu thang máy có 05 điểm dừng, tải trọng 300kg, 04 người, nhãn hiệu Đại Phát.

+ Phần cửa: Cửa kính cửa cuốn môtơ điện, cửa đi, cửa sổ pano gỗ + kính kết hợp cửa Inox.

+ Phần điện, nước: Đường điện, đường ống nước, thiết bị điện, thiết bị vệ sinh lắp đặt hoàn chỉnh.

3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 3.160.302.480 đồng (Ba tỷ, một trăm sáu mươi triệu ba trăm linh hai nghìn bốn trăm tám mươi đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí công chứng ( Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên).

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 600.000.000 đ/01 hồ sơ (Sáu trăm triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo mục 4.1.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá đảm bảo các nội dung theo quy định tại mục 4.2 và trong thời hạn quy định tại mục 6 dưới đây (Khách hàng có thể nộp trực tiếp tại Công ty hoặc chuyển phát thông qua đường bưu điện).

c) Nộp đủ tiền phí hồ sơ, tiền đặt trước.

d) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Thủ tục, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp hồ sơ. Tại buổi công bố giá trả mua tài sản Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá, bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/05/2020 đến hết ngày 20/05/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Lô 15 - MBQH số 80XD/UBTH, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (nay là số 10/2 đường Trịnh Thị Ngọc Lữ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá)

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và thu phiếu trả giá: Từ ngày 13/05/2020 đến hết ngày 20/05/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/05/2020 đến hết ngày 21/05/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa;

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h30 ngày 22/05/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.711.456 hoặc 0904 235 586.