(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản lần 8 vào ngày 22/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất tại địa chỉ: SN 12/06 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (hiện nay nằm tại địa chỉ: SN 06/12 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 790209 do UBND thành phố Thanh Hoá cấp ngày 23/4/2008 mang tên ông Tô Vũ Quang và bà Nguyễn Thị Vinh, cụ thể:

+ Thửa đất số: 314 +Tờ bản đồ số: 14 + Diện tích: 53,7m2

+ Mục đích sử dụng: Đất ở: 53,7m2

+ Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: 53,7m2

- Sử dụng chung: Không m2

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất * Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vị trí giáp ranh:

+ Phía Tây giáp nhà bà Nguyên: 7,63m;

+ Phía Nam giáp nhà bà Do: 6,92m;

+ Phía Đông giáp nhà ông Thắng: 8,0m;

+ Phía Bắc giáp ngõ đi chung: 6,8m.

* Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 09/05/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hoá về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm: 205.667.667 đồng (Hai trăm linh năm triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn sáu trăm sáu mươi bảy đồng). Mức giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất (nếu có), lệ phí trước bạ, phí công chứng. Khách hàng trúng phải chịu các khoản thuế, phí nêu trên.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn mươi triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- Phiếu trả giá;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Thủ tục đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1.Thủ tục đấu giá: Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

5.2. Hình thức đấu giá: Theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng, nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

5.4. Cách thức trả giá hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng Giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/05/2020 đến hết ngày 20/05/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm xem tài sản: SN 12/06 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá (hiện nay nằm tại địa chỉ: SN 06/12 Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá)

- Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản bán đấu giá và tham khảo thành phần hồ sơ, điều kiện, cách thức, quy chế đấu giá được niêm yết bằng thông báo bán đấu giá công khai tại Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu và tại Chi cục THADS Tp Thanh Hóa, trụ sở UBND Phường Lam Sơn.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 13/05/2020 đến hết ngày 20/05/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/05/2020 đến hết ngày 21/05/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền đặt trước: [ Họ tên]- nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thi hành án TP Thanh Hóa mang tên Ông Tô Vũ Quang và bà Nguyễn Thị Vinh.

6.4. Thời gian buổi công bố giá: 14h30 ngày 22/05/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.711.456 hoặc 0904 235 586.